კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი

ბაზის სარეგისტრაციო ნომერი:
45
მოხატულობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
ეგვტერის მოხატულობა, მისი ფრაგმენტულობის მიუხედავად, მე-13 ს-ის კედლის მხატვრობის საგულისხმო ნიმუშია მხატვრული თვალსაზრისითაც და იკონოგრაფიული ნიშნებითაც.
ისტორიული/კულსტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს.
თარიღი(წელი, საუკუნე, ათასწლეული):
ნაგებობა:
გუმბათიანი ეკლესიის ხუროთმოძღვრული ტიპები
სათავსი:
ეკვდერი
არქიტექტურული კომპონენტები:
კამარა,კედელი,სარკმლის წირთხლი


 კომენტარი უკან 
×
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com