კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი

ბაზის სარეგისტრაციო ნომერი:
30
მოხატულობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
სამხრეთ-დასავლეთი (წმ. მარინეს სახელობის) ეგვტერის მხატვრობა მე-16 საუკუნეში საქართველოში გავრცელებულ ე. წ. ხალხური ნაკადის მოხატულობათა ჯგუფს მიეკუთვნება. ის ამ ყაიდის ერთადერთი მხატვრობაა გელათში. საგულისხმოა, რომ ეგვტერის ნაკლებად პროფესიული, უბრალო და სადა მოხატულობის დამკვეთიც, ისევე როგორც, ღმრთისმშობლის შობის ტაძრისა და წმ. გიორგის ეკლესიის პოსტბიზანტიური სტილის პროფესიული მოხატულობების შემთვევაში სამეფო ოჯახია. მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამისთვის შერჩეული სცენები მიუთითებს, რომ ეგვეტრი საძვალეს წარმაოდგენდა.
ისტორიული/კულსტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს. გვიანი შუა საუკუნეები _ მე-16-მე-18 სს.
თარიღი(წელი, საუკუნე, ათასწლეული):


აბსიდალური სქემები:
ვედრება
სცენები:
ათორმეტ დღესასწაულთა ციკლი/ჯვარცმაჯოჯოხეთის წარმოტყვევნა
წმინდანები:
წმ. გიორგი
სიმბოლური გამოსახულებები:
განედლებული ჯვარი
საერო პირები:
მეფეები და დედოფლები
ორნამენტები:
მცენარეული,გეომეტრიული


ნაგებობა:
გუმბათიანი ეკლესიის ხუროთმოძღვრული ტიპები
სათავსი:
ეკვდერი
არქიტექტურული კომპონენტები:
თაღი,კამარა,კედელი,სარკმლის წირთხლი


წარწერა:
ტექსტი: პორტრეტების წარწერები (სამხრ. კედელი) – „ასულნი მ(ა)თნი თინათინ და ვისი“;ენა: ქართული;დამწერლობა: მთავრული;თარიღი: მე-14-მე-15 სს.;ტიპი: განმარტებითი;
 კომენტარი უკან 
×
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com