კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი

ბაზის სარეგისტრაციო ნომერი:
28
მოხატულობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
კარიბჭის მოხატულობის მე-14 ს-ის დასაწყისითა და მე-14 ს-ის ბოლო მეოთხედით დათარიღებული ფენები პალეოლოგოსური კედლის მხატვრობის განვითარების ორ ეტაპს ასახავს. მისი სპეციფიკური იკონოგრაფიული პროგრამა, რომელიც არსებითად ერთი - „განკითხვის დღის“ სცენისაგან და ცალკეულ წმინდანთა ფიგურებისა და ბაგრატ V-ის საქტიტორო პორტრეტისგან შედგება აშკარად გამოხატავს კარიბჭის, როგორც საძვალის ფუნქციას; როგორც ჩანს, მე-14 ს-ის ბოლოს კარიბჭე ბაგრატ V-მ თავის საძვალედ მოაწყო. ბაგრატმა შეინარჩუნა ადრეული ფენის „განკითხვის დღის“ კომპოზიცია, განაახლა მისი ცალკეული ნაწილები და დაუმატა თავისი პორტრეტი და კიდევ რამდენიმე გამოსახულება.
ისტორიული/კულსტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს. გვიანი შუა საუკუნეები _ მე-16-მე-18 სს.
თარიღი(წელი, საუკუნე, ათასწლეული):


სცენები:
განკითხვის დღე
ციური ძალნი:
ქერობინი,ცეცხლოვანი ბორბლები
წმინდანები:
წმ. თევდორე ტირონი,წმ. ივლიტა,წმ. კვირიკე
სიმბოლური გამოსახულებები:
ჰეტიმასია,გოლგოთის ჯვარი
საერო პირები:
მეფეები და დედოფლები/ბაგრატ V
ორნამენტები:
მცენარეული,გეომეტრიული,ყვავილოვანი,სტილიზებური ყლორტი


ნაგებობა:
გუმბათიანი ეკლესიის ხუროთმოძღვრული ტიპები
სათავსი:
კარიბჭე
არქიტექტურული კომპონენტები:
კამარა,კედელი,სარკმლის წირთხლი,კარის წირთხლი,ტიმპანი,პილასტრი


წარწერა:
ტექსტი: „განკითხვის დღის“ წარწერები: „გუნდ[ი] წმიდ[ ]“ (ჩრდ. კედელი). განკითხვის დღე - „ცოდვ[ილთა] სულნი“ (აღმ. კედელი);ენა: ქართული;დამწერლობა: ასომთავრული;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: ბარტატ V-ის პორტრეტის წარწერა: „ადიდე[ნ] ღ[მერთმა]ნ ო(რ)თ(ავ)ე [შინა ცხოვრებასა] მეფ(ე)თა მეფე ბაგრ(ა)ტ. ;ენა: ქართული;დამწერლობა: ასომთავრული;თარიღი: მე-14 საუკუნე;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: წმ. ივლიტა - „წÁ [ი]ვლ[იტა]“, წმ. კვირიკე - „წÁ კვ(ი)რი(კ)ე წმ. თევდროე ტირონი - „ტირონი“. ;ენა: ქართული;დამწერლობა: მთავრული;თარიღი: მე-14 და მე-16 სს.;ტიპი: განმარტებითი;
 კომენტარი უკან 
×
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com