კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი

ბაზის სარეგისტრაციო ნომერი:
10
ისტორიული ცნობები:
აფსიდის კედელზე შემორჩენილი საქტიტორო წარწერიდან ირკვევა, რომ ნეზგუნის მაცხოვრის ეკლესიის აგება და მისი საკურთხევლის მხატვრობით შემკობა ბეშქენის “პურითა და ფასით” მოხდა, მომხატველი ოსტატი კი გიორგი ყოფილა. ბეშქენი იხსენიება აგრეთვე ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადზე მოთავსებულ სავედრებელ წარწერაში.
მოხატულობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
ნეზგუნის თავდაპირველი მოხატულობა სვანეთში შემორჩენილი უადრესი მოხატულობაა და თავისი ეპოქის სტილურ ძიებათა ფართო წრეში ექცევა.
ისტორიული/კულსტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./ადრე შუა საუკუნეები მე-4-მე-9სს.განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს.
თარიღი(წელი, საუკუნე, ათასწლეული):


ციური ძალნი:
მთავარანგელოზები
ორნამენტები:
კიბისებური


არქიტექტურული კომპონენტები:
კონქი,კედელი


 კომენტარი უკან 
×
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com