კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


სარეგისტრაციო ნომერი:
9
კედლის მხატვრობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
თანღილის ეკლესიის მოხატულობა თავისი დროის ე.წ. ხალხურ მოხატულობათა ჯგუფს განეკუთვნება. მასში თავისებური სახით აისახება ზოგადად ხალხური ხელოვნებისთვის ნიშნეული უჩვეულო თავისუფლება, ალალი მიამიტობა, განცდის სიწრფელე, მინიმალური საშუალებებით მაქსიმალური მხატვრული ეფექტის შექმნის უნარი, სახეთა ცოცხალი გამომსახველობა
პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს.
თარიღი:
მე-13 საუკუნე


რეგისტრაციის ნომერი სახელწოდება
11 თანღილის ეკლესიის მოხატულობა


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია


 კომენტარი უკან 
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com