კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


სარეგისტრაციო ნომერი:
8
კედლის მხატვრობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
ნეზგუნის მაცხოვრის ეკლესიის მოხატულობანი სვანური ფერწერული სკოლის განვითარების ორ უმთავრეს ეტაპებს ასახავს. თავდაპირველი მოხატულობა სვანეთში შემორჩენილი უადრესი მოხატულობაა და თავისი ეპოქის სტილურ ძიებათა ფართო წრეში ექცევა. მე-12 ს.-ის მე-2 ნახევრის მოხატულობა მიქელ მაღლაკელის წრის მოხატულობათა რიცხვს მიეკუთვნება და გვიჩვენებს ამ მხატვრულ წრეში მიმდინარე შემოქმედებითი ძიებების თავისებურებებს.
პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./ადრე შუა საუკუნეები მე-4-მე-9სს.განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს.
თარიღი:
მე-9-10 სს; მე-12-ის მე-2 ნახ.
უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია


 კომენტარი უკან 
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com