კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


სარეგისტრაციო ნომერი:
1
კედლის მხატვრობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
ლაღამის მაცხოვრის ეკლესიის მოხატულობანი სვანური ფერწერული სკოლის განვითარების უმთავრეს ეტაპებს ასახავს. მე-11 საუკუნის დასაწყისის მოხატულობა გვითვალსაჩინოებს ადრეული ხანის სვანეთის მოხატულობებში დასახულ ძიებათა დასრულებას მხატვრობის ანსამბლის იდეურ-კომპოზიციურ მთლიანობად ჩამოყალიბების მიმართულებით; მისი სტილური თავისებურებანი ტაო-კლარჯეთის ფერწერულ სკოლასთან გარკვეული შეხების წერტილების არსებობაზე მიანიშნებს. მე-12 ს.-ის მე-2 ნახევრის მოხატულობა მიქელ მაღლაკელის წრის მოხატულობათა რიცხვს მიეკუთვნება და გვიჩვენებს ამ მხატვრულ წრეში მიმდინარე შემოქმედებითი ძიების თავისებურებებს. მე-14 საუკუნის შუახანის მოხატულობები წარმოაჩენს სვანეთში ადგილობრივი მხატვრული ტრადიციების ზემოქმედებით ე.წ. პალეოლოგოსური სტილის გადამუშავების თავისებურებებს.
პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს.
თარიღი:
მე-11 ს.-ს დასაწყისი; მე-12 ს.-ის მე-2 ნახევარი; მე-14 ს.-ის შუახანა
უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია


 კომენტარი უკან 
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com