კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


სარეგისტრაციო ნომერი:
29895
სახეობა:
არქიტექტურის
თავდაპირველი ფუნქცია, ტიპი:
დაუდგენელი ფუნქცია>,
ამჟამინდელი ფუნქცია, ტიპი:
დაუდგენელი ფუნქცია>,
ისტორიული/კულტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./გვიანი შუა საუკუნეები _ მე-16-მე-18 სს.


სახელმწიფო:
საქართველო
რეგიონი:
შიდა ქართლი
მუნიციპალიტეტი:
კასპი
დასახლებული პუნქტი:
კასპი
კოორდინატები:
X:452231.34319923 Y:4642654.8398295
კოორდინატების სიზუსტე:
სწორია


სტატუსი:
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი
სტატუსის მინიჭების თარიღი:
03/07/2020
სტატუსის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია:
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
სტატუსის მინიჭების დოკუმენტის ნომერი:
N02/42 ბრძანება
კატეგორია:
ობიექტი/ძეგლი კატეგორიის გარეშე


მოკლე დახასიათება:
მიწისქვეშა სათავსი (4.40 x3.40 მ. სიმაღლე - 2მ. ) ნაგებია ფლეთილი ქვით კირდუღაბის ხსნარზე - ირეგულარული წყობით. აქვს კამაროვანი გადახურვა, რომლის ცენტრშიც გაკეთებულია ორი ღრმული (საჰაერო?) დასავლეთ კედლის გარდა სამივე კედელზე გაჭრილია სხვადასხვა ზომის თითო ნიში (სათავსი). დასავლეთ და აღმოსავლეთ კედლებზე დატანებულია თიხის მილი. იატაკი მიწურია. შესწავლის გარეშე ნაგებობის ფუნქციის განსაზღვრა რთულია. შესაძლებელია ყოფილიყო მაცივარი, ან წყალგაყვანილობის სისტემასთან დაკავშირებული სათავსი. ღირებული მახასიათებლები: კირის დუღაბით შეკავშირებული ნატეხი ქვით ნაგები კედლები, კამაროვანი გადახურვა, სიძველე.


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია

 კომენტარი უკან 
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com