კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


კომპლექსური ძეგლის სახელწოდება:
0102301
სარეგისტრაციო ნომერი:
26749
სახეობა:
არქიტექტურის
თავდაპირველი ფუნქცია, ტიპი:
საცხოვრისი>>ქალაქური>,
ამჟამინდელი ფუნქცია, ტიპი:
საცხოვრისი>>ქალაქური>,
ისტორიული/კულტურული პერიოდი:
ახალი და უახლესი ისტორია _ მე-19-21-ე სს./ახალი ისტორია _ მე-19 ს.
თარიღი (წელი, საუკუნე, ათასწლეული):
1895 წელი


სახელმწიფო:
საქართველო
რეგიონი:
აჭარა
მუნიციპალიტეტი:
ბათუმი
დასახლებული პუნქტი:
ბათუმი
ქუჩა:
მაზნიაშვილის ქუჩა/N48
კოორდინატები:
X:719949.030457177 Y:4614108.68639048
კოორდინატების სიზუსტე:
სწორია


სტატუსი:
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი
სტატუსის მინიჭების თარიღი:
19/03/2020
სტატუსის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია:
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
სტატუსის მინიჭების დოკუმენტის ნომერი:
N02/25
კატეგორია:
ობიექტი/ძეგლი კატეგორიის გარეშე


მოკლე დახასიათება:
სახლის ეზოში შესასვლელის თავზე არსებული წარწერის თანახმად შენობა 1895 წელსაა აგებული, აქვეა მოცემული, სავარაუდოდ, მესაკუთრის ინიციალებიც: ` НСС~. სახლის ორივე სართულის ღიობები მართკუთხაა. პირველ სართულზე მათ პროფილირებული საპირეები შემოუყვებათ, რომელთა ზედა ნაწილის ცენტრში საჭექი ქვებია მოცემული. გარდა ამისა, ეს სართული რუსტირებული პილასტრებითაა დანაწევრებული. მეორე სართულის ღიობებსაც პროფილირებული, მართკუთხა საპირე შემოუყვებათ, თუმცა აქ საპირე, ზედა ნაწილებში `საფეხურებს~ აკეთებს და ისე შემოსდევს ღიობს. საპირეთა შვეულ ზოლზე, იქ სადაც `საფეხური~ კეთდება თითო დეკორატიული დეტალია ჩასმული. ღიობთა ზემოთ პროფილირებული სანდრიკებია, რომელთა ქვემოთაც ჭაბუკის მცირე რელიეფური თავებია მოცემული. სახლის მეორე სართულზე ლითონის აჟურულმოაჯირებიანი აივნებია გადმოკიდული. შენობას პროფილირებული ლავგარდანი გაუყვება, რომელსაც ქვემოთ მეანდრის მოტივის იმიტაციის მქონე ფრიზი გასდევს. ეზოში შესასვლელი გვირაბის კედლები ნალესობითაა დაფარული. რიგ მონაკვეთებში, ჩამოცვენილი ნალესობის შიგნით მოჩანს ცისფერი და წითელი შეფერილობის საღებავი. შესაძლოა შესასვლელი გვირაბი, როგორც ეს ბათუმის სხვა სახლებშიც შეგვხვდა მოხატული იყო. შენობა მნიშვნელოვანია როგორც XIX საუკუნის ბოლო წლებში ზუსტად დათარიღებული საცხოვრებელი სახლის ნიმუში, სადაც კარგად ჩანს ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელი ორნამენტული რეპერტუარი. ასევე მნიშვნელოვანია ქუჩის განაშენიანების მასშტაბისათვის, ის კარგად ეწერება მაზნიაშვილის ქუჩის დაბალ განაშენიანებაში, რომელიც, სამწუხაროდ, ახალი უკვე აგებული თუ მიმდინარე მშენებლობებით ალაგ-ალაგ დარღვეულია


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია

 კომენტარი უკან 
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com