კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


სარეგისტრაციო ნომერი:
26726
სახეობა:
არქიტექტურის
თავდაპირველი ფუნქცია, ტიპი:
საცხოვრისი/ქალაქური,
ამჟამინდელი ფუნქცია, ტიპი:
საცხოვრისი/ქალაქური,
ისტორიული/კულტურული პერიოდი:
ახალი და უახლესი ისტორია _ მე-19-21-ე სს./უახლესი ისტორია _ მე-20-21-ე სს.
თარიღი (წელი, საუკუნე, ათასწლეული):
1934 წელი


სახელმწიფო:
საქართველო
რეგიონი:
თბილისი
მუნიციპალიტეტი:
თბილისი
დასახლებული პუნქტი:
თბილისი
ქუჩა:
კობახიძე პიერის ქ./N5ა


სტატუსი:
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი
სტატუსის მინიჭების თარიღი:
23/01/2020
სტატუსის მინიჭების დოკუმენტის ნომერი:
N145
კატეგორია:
ობიექტი/ძეგლი კატეგორიის გარეშე


მოკლე დახასიათება:
შენობის შიგთავსი სადარბაზოს უჯრედი და ინტერიერები აუთენტურია და სრულყოფილ წარმოდგენას ქმნის საუკუნის დასაწყისის საცხოვრებლის არქიტექტურაზე. სახლის არქიტექტურულ იერსახეში ადვილად ამოსაცნობია გასული საუკუნის 30-იანი წლების არქიტექტურის სტილისტიკა, კერძოდ: ქუჩის მხარეს მიმართული ფასადის სახასიათო კლასიკური ფენესტრაცია და ეზოსკენ მიმართული ნაწილის ჯერ კიდევ თბილისური ხის შუშაბანდებით გაფორმების მცდელობა. ქუჩისკენ მიმართული ფასადი, რომელიც ლითონის ჭვირული ღობით შემოსაზღვრული ეზოს მიღმა იმალება, მხოლოდ ნაწილობრივ, ცოკოლის სართულზე არის გალესილი. დანარჩენი სართულები გაულესავი აგურის წყობით ხასიათდება, რაც ამ პერიოდისათვის უჩვეულოა. ამ ფაქტის ახსნა შესაძლებელი ხდება საარქივო მასალის გაცნობის შემდგომ, სადაც მითითებულია, რომ არქიტექტურული გაფორმების პროექტი ცალკე მზადდება, შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ ის ვერ მოესწრო ომამდელ პერიოდში და შემდგომ მისი გალესვის და შმკობის აქტუალობა დაიკარგა. თბილისის ურბანული მემკვიდრეობისათვის განსაკუთრებით ღირებულია ადრეული საბჭოთა პერიოდის, კერძოდ 30-40-იანი წლების არქიტექტურის ნიმუშის არსებობა ვერისუბნის ფარგლებში, შესაბამისად მისთვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭება სასურველად მიმაჩნია.


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია

 კომენტარი უკან 
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com