კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


სარეგისტრაციო ნომერი:
26304
სახეობა:
არქიტექტურის
თავდაპირველი ფუნქცია, ტიპი:
სათავდაცვო /გალავნიანი კოშკი
ამჟამინდელი ფუნქცია, ტიპი:
სათავდაცვო /გალავნიანი კოშკი


სახელმწიფო:
საქართველო
რეგიონი:
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
მუნიციპალიტეტი:
მესტია
დასახლებული პუნქტი:
ჩაჟაში
კოორდინატების სიზუსტე:
სწორია


სტატუსი:
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი
სტატუსის მინიჭების თარიღი:
30/03/2006
სტატუსის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია:
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო
სტატუსის მინიჭების დოკუმენტის ნომერი:
3/133
კატეგორია:
ობიექტი/ძეგლი კატეგორიის გარეშე


მოკლე დახასიათება:
თამარის ციხის უკიდურესი სამხრეთ-აღმოსავლეთი კუთხე სრულდება ხევსურული ტიპის კოშკით, რომელსაც სამხრეთით მკვეთრი ქარაფი საზღვრავს, ჩრდილოეთიდან კი უშუალოდ მიდგმულია და ამოყვანილია გალავნის კედელი. კოშკი სიმაღლეში სიმეტრიულად ვიწროვდება და სრულდება ხევსურული კოშკებისთვის დამახასიათებელი სათოფურებით. ჩრდილოდა სამხრეთ კედლებზე ორ-ორი სათოფურია, ხოლო დასავლეთ და აღმოსავლეთ კედლებზე კი- სამ-სამი. შესასვლელი კარი ჩრდილოეთით მეორე სართულის დონეზე აქვს.


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია

 კომენტარი უკან 
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com