კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


სარეგისტრაციო ნომერი:
24947
სახეობა:
არქეოლოგიური
თავდაპირველი ფუნქცია, ტიპი:
რელიგიური, რიტუალური/საეკლესიო ნაგებობა,
ამჟამინდელი ფუნქცია, ტიპი:
რელიგიური, რიტუალური/საეკლესიო ნაგებობა,
ისტორიული/კულტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს. ; შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./ადრე შუა საუკუნეები მე-4-მე-9სს.
თარიღი (წელი, საუკუნე, ათასწლეული):
მე-9-მე-10 სს.


სახელმწიფო:
საქართველო
რეგიონი:
სამცხე-ჯავახეთი
მუნიციპალიტეტი:
ბორჯომი
დასახლებული პუნქტი:
დვირი
კოორდინატები:
X:354458.999997494 Y:4624955.00003 Z:925
კოორდინატების სიზუსტე:
სწორია


სტატუსი:
ობიექტი სტატუსის გარეშე
კატეგორია:
ობიექტი/ძეგლი კატეგორიის გარეშე


მოკლე დახასიათება:
საკვირიკეს ტაძრის გარშემო, ტყით დაფარული მთის ფერდის შუა წელზე, საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე, ნამონასტრალია განვითარებული. საშუალო ზომის სხვადასხვა კონფიგურაციის ქვებით ამოყვანილი მშრალი წყობის კედლები ფრაგმენტულად არის შემორჩენილი. იკითხება სხვადასხვა ზომის სწორკუთხა მოხაზულობის კომპარტიმენტების გეგმის ფრაგმენტები. მიწაში ჩაძირული ნამონასტრალის გეგმარებითი სტრუქტურის წაკითხვა ამ ეტაპზე შეუძლებელია. საკვირიკეს ნამონასტრალი, შუასაუკუნეების საქართველოს დღემდეუცნობი და შეუსწავლელი ობიექტია.


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
მუზეუმი
ქმედება

 კომენტარი უკან 
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com