კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


კომპლექსური ძეგლის სახელწოდება:
საეკლესიო კომპლექსი
სარეგისტრაციო ნომერი:
24781
სახეობა:
არქიტექტურის
თავდაპირველი ფუნქცია, ტიპი:
რელიგიური, რიტუალური/სატრაპეზო,
ამჟამინდელი ფუნქცია, ტიპი:
დაუდგენელი ფუნქცია,რელიგიური, რიტუალური/სატრაპეზო,
ისტორიული/კულტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს.


სახელმწიფო:
საქართველო
რეგიონი:
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
მუნიციპალიტეტი:
მესტია
დასახლებული პუნქტი:
ხე
კოორდინატები:
X:329226.999996738 Y:4756141.00002685 Z:1860
კოორდინატების სიზუსტე:
სწორია


სტატუსი:
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი
სტატუსის მინიჭების თარიღი:
30/03/2006
სტატუსის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია:
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო
სტატუსის მინიჭების დოკუმენტის ნომერი:
3/133
კატეგორია:
ეროვნული
კატეგორიის მინიჭების თარიღი:
07/11/2006
კატეგორიის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია:
საქართველოს პრეზიდენტი
კატეგორიის მინიჭების დოკუმენტის ნომერი:
665


მოკლე დახასიათება:
წმ. კვირიკეს და ივლიტას ეკლესია "ლაგვირკა"-ს საეკლესიო კომპლექსის ნაწილს წარმოადგენს "სატრაპეზო"-ს ნაგებობა. სატრაპეზო მდებარეობს საეკელსიო კომპლექსის შესასვლელში, წვედა ორსართულიანი კოშკის გვერდით. სატრაპეზო შესაძლოა დარბაზ-მაჩუბის მსგავსი ნაგებობა ყოფილიყო. სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეში ქვედა ორსართულიანი კოშკია მიდგმული. სატრაპეზო ამჟამად ერთ სართულიანია, თუმცა სავარაუდოა რომ ორ სართულიან დარბაზ-მაჩუბს წარმოადგენდა, რომლის მეორე სართულშუა გადახურვა ჩამოქცეულია. დღეისათის სატრაპეზოს ფუნქციის მქონე შენმობა მოგვიანო პერიოდში არის აღდგენილი. გამოცვლილი აქვს გადახურვის კონსტრუქცია. გადახურვა ორფერდაა და თუნუქის ფილებითაა გადახურული. ნაგებობა ფიქალითაა ნაგები კირის დუღაბზე. დასავლეთ ფასადზეა გაჭრილი ნაგებობაში შესასვლელი კარის სწორკუთხა ღიობი და მცირე ზომის სარკმელი. შესასვლელი კარის ღიობი ასევე დატანილია აღმოსავლეთ ფასადზეც, საიდანაც სოფელ ხეს მხარეს არსებულ ქარაფზე გადიხარ. ამავე ფასადზე სარკმლის ღიობია დატანილი. ნაგებობას სამხრეთიდან, ისევე როგორც ქვედა ორსართულიან კოშკს დაკბილულთაღიანი სალოდეები აქვს დაახლოებით მეორე სართულის დონეზე. აღსანიშნავია რომ იატაკის დონედ გამოყენებულია კლდის ბუნებრივი მოსწორებული ზედაპირი. სატრაპეზოს ინტერიერშია მოქცეული ქვედა კოშკის აღმოსავლეთ კედლის პირველი სართულის და ჩრდილოეთ კედლის პირველი სართულის ნაწილი. ნაგებობას სატრაპეზოს ფუნქცია როგორც ჩანს მოგვიანებით შეუთავსებია. აქ იკრიბება დღესასწაულებზე ამოსული ხალხი, იკვლება საკლავი და მზადდება დიდი ზომის სპილენძის ქვაბებში. სატრაპეზოს ჩრდილოეთ კედელი ხელოვნურად ჩამოჭრილ ბორცვის ფერდს წარმროადგენს, სადაც კედლის ფუნქციას ნაწილობრივ ასევე ბუნებრივი კლდე ასრულებს ხოლო მეორე ნაწილი ფიქალის ქვებითაა ამოყვანილი, თუმცა ფიქალის ქვების უკან მიწის ჩამოჭრილი ფერდია. სატრაპეზო მაღალი ურბანული და მხატვრული ღირებულების მატარებელია, რომელის დაცვა მეტად მნიშვნელოვანია სოფლის უნიკალური ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობისათვის.


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია

 კომენტარი უკან 
 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com