კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


კომპლექსური ძეგლის სახელწოდება:
საეკლესიო კომპლექსი
სარეგისტრაციო ნომერი:
24780
სახეობა:
არქიტექტურის
თავდაპირველი ფუნქცია, ტიპი:
სათავდაცვო /გალავანი
ამჟამინდელი ფუნქცია, ტიპი:
სათავდაცვო /გალავანი
ისტორიული/კულტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს.


სახელმწიფო:
საქართველო
რეგიონი:
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
მუნიციპალიტეტი:
მესტია
დასახლებული პუნქტი:
ხე
კოორდინატები:
X:329218.999996738 Y:4756167.00002684
კოორდინატების სიზუსტე:
სწორია


სტატუსი:
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი
სტატუსის მინიჭების თარიღი:
30/03/2006
სტატუსის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია:
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო
სტატუსის მინიჭების დოკუმენტის ნომერი:
3/133
კატეგორია:
ეროვნული
კატეგორიის მინიჭების თარიღი:
07/11/2006
კატეგორიის მიმნიჭებელი ორგანიზაცია:
საქართველოს პრეზიდენტი
კატეგორიის მინიჭების დოკუმენტის ნომერი:
665


მოკლე დახასიათება:
"წმ. კვირიკეს და ივლიტას"კომპლექსი ("ლაგვირკა") განლაგებულია სოფ. ვიჩნაშის სამხრეთ-აღმოსავლეთით და სოფ. ხეს სამხრეთ-დასავლეთით აღმართული მთის წვერზე, რომელსაც დასავლეთიდან მდ. ლურის ხეობა ეკვრის (მდ. გურისწყალი(?)), ხოლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან ენგური ჩამოუდის, დაახლოებით 1.900 მეტრის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. "ლაგვირკადან" იშლება შესანიშნავი ხედი ენგურის ხეობისა, "ლაგვირკასაკენ" მიმავალი ბილიკი მიუყვება მთის სამხრეთ ფერდობს. უშუალოდ კომპლექსთან ბილიკი ვიწრობში გადადის, რომლის სამხრეთით ციცაბო ფერდობია, ხოლო ჩრდილოეთით კლდეზე ამოყვანილი სათოფურებიანი კედელი. აქ ბილიკი მკვეთრად უხვევს, მიუყვება კედელს და გალავანში ჩართული ორსართულიანი კარიბჭით დასავლეთიდან შევდივართ კომპლექსის ტერიტორიის პირველ დონეზე. კარიბჭის სამხრე კედელი გადადის გალავანში, რომელიც 5 მეტრის დაშორებით მდგარი ორსართულიანი მურყვამის დასავლეთ კედელს ებჯინება. მურყვამი გეგმაში რომბისებრია, სამხრეთიდან მას ქონგურები აქვს; მისი სამხრეთ-დასავლეთი კუთხე და სამხრეთი კედელი გალავნის გაგრძელებას წარმოადგენს. მურყვამს სამხრეთიდან მიდგმული აქვს მოზრდილი შენობა შესასვლელით დასავლეთიდან და ქონგურებით სამხრეთ ფასადზე. ნაგებობათა ამ ჯგუფის ჩრდილოეთით ავდივართ II დონეზე, სადაც დგას სახელგანთქმული "ლაგვირკა"-ს ეკლესია. კარიბჭიდან ჩრდილო-დასავლეთით, ციცაბო ფერდობზე გაყოლებული გალავანი თანდათან დაბლდება და ზღუდეში გადადის. აქ, კომპლექსის ყველაზე მაღალ წერტილზე აღმართულია ორსართულიანი მურყვამი შესასვლელით აღმოსავლეთიდან. მისი სამხრეთი, დასავლეთი და ჩრდილოეთი კედლები ზღუდის გაგრძელებას წარმოადგენს. მურყვამის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კუთხიდან, სადაც დატანებულია ნაოთხალიანი კარი და სამი სარკმელი, ზღუდე ციცაბო ფერდობს ღმოსავლეთისაკენ გაუყვება და ერთვის ჩრდილო მინაშენის კედელს, შემდეგ მიუყვება ციცაბოს და ზღუდავს კომპლექსის მეორე დონეს. საერთო ჯამში გალავანი და მასში ჩართული ობიექტები (იქნება ეს ქვედა კოშკი, ზედა კოშკი, ეკლესიის ჩრდილოეთ მინაშენი, ქვედა ტერასაზე ასრებული სამეურნეო ნაგებობა და ა.შ.) ერთ მთლიან უწყვეტ ჯაჭვს ქმნიან "ლაგვირკას" კომპლექსის გარშემო. გალავანი ფიქალი და ზოგ ადგილას კლდის ფლეთილი ქვებითაა ნაგები. თითქმის ყველგან კლდის სუბტრუქციაზეა დაყრდნობილი.


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
ქმედება
დოკუმენტაცია

 კომენტარი უკან 
 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

 • იფარი, კალა, უშგულის თემის ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია 2019 წლის 10.06 - 07.07

×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com