კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი


სარეგისტრაციო ნომერი:
21206
სახეობა:
არქეოლოგიური
თავდაპირველი ფუნქცია, ტიპი:
სამოსახლო/ურბანული/ნამოსახლარი,
ამჟამინდელი ფუნქცია, ტიპი:
სამოსახლო/ურბანული/ნამოსახლარი,
ისტორიული/კულტურული პერიოდი:
რკინის ხანა ძვ.წ. მე-10-6 სს./რკინის ფართო ათვისების პერიოდი ძვ.წ. მე-7-6 სს.; რკინის ხანა ძვ.წ. მე-10-6 სს./ადრე რკინის ხანა ძვ. წ. მე-10-8 სს.


სახელმწიფო:
საქართველო
რეგიონი:
სამცხე-ჯავახეთი
მუნიციპალიტეტი:
ასპინძა
დასახლებული პუნქტი:
თმოგვი
კოორდინატები:
X:352793.407297498 Y:4578671.42093119
კოორდინატების სიზუსტე:
სწორია


სტატუსი:
ობიექტი სტატუსის გარეშე
კატეგორია:
ობიექტი/ძეგლი კატეგორიის გარეშე


მოკლე დახასიათება:
ობიექტი შედგება სამი ნაწილისგან ჩრდილო-დასავლეთი ბროცვისგან, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ბორცვისგან და მათ შორის მდებარე უნაგირისგან. პირველ ბორცვზე ნაგებობების კავლაი არ ჩანს, თუმცა მის აღმოსავლეთ კიდისკენ სადაც ბუნებრივად ჩამოშლილი ფერდია საკმაოდ დიდი რაოდენობის კერამიკის ფრაგმენტი დაფიქსირდა. ბორცვებს აკავშირებს ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან გზა, რომლის ზედაპირზე კარგად ჩანს სპეციალურად ნათალი კლდე, იმსათვის რომ ზედაპირი მოსწორებული ყოფილიყო. ბორცვებს შორის მდებარე უნაგირზე ჩანს მშრალად ნაგები ნაგებობების კვალი, ხოლო სამხრეთ უკიდურეს ბორცვზე ჩანს სათავდაცვო კედლის ფრაგმენტი, რომელიც ბორცვს შემოუყვებოდა კიდეზე. შიდა სივრცეში ორ დონეზე ტერასულად არის მშრალად ნაგები შენობების კედლის ნაშთები. ბორცვი არის მტკვრისა და დუმეილას, არდაგანკი ხეობების კიდეში და აქვს საკმაოდ დომინანტური მდებარეობა.


უძრავი ძეგლი/ობიექტი
მოძრავი ძეგლი/ობიექტი
კედლის მხატვრობა
ქვაზე კვეთილობა
დამცავი ზონა
მუზეუმ-ნაკრძალი
მუზეუმი
ქმედება

 კომენტარი უკან 
 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • პირველი ბორცვის ჩრდილოეთით ნაგებობები

 • პირველი ბორცვის ჩრდილოეთით ნაგებობები

 • პირველი ბორცვის ჩრდილოეთით ნაგებობები

 • პირველი ბორცვის ჩრდილოეთით ნაგებობები

 • პირველი ბორცვის ჩრდილოეთით ნაგებობები

 • პირველი ბორცვის ჩრდილოეთით ნაგებობები

 • პირველი ბორცვის ჩრდილოეთით ნაგებობები

 • პირველი ბორცვის ჩრდილოეთით ნაგებობები

 • პირველ და მეორე ბორცვს შორის დამაკავშირებელი გზა

 • პირველ და მეორე ბორცვს შორის დამაკავშირებელი გზა

 • პირველ და მეორე ბორცვს შორის დამაკავშირებელი გზა

 • პირველ და მეორე ბორცვს შორის დამაკავშირებელი გზა

 • პირველ და მეორე ბორცვს შორის დამაკავშირებელი გზა

 • პირველ და მეორე ბორცვს შორის დამაკავშირებელი გზა

 • პირველ და მეორე ბორცვს შორის დამაკავშირებელი გზა

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

 • მეორე ბორცვის ნაგებობები და კედლები

×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com