კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი
სახელწოდება სარეგისტრაციო ნომერი ტიპი დოკუმენტი შედგენის თარიღი
PA210084.JPG 112387 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210084.jpg 21/10/2015
PA210083.JPG 112386 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210083.jpg 21/10/2015
PA210082.JPG 112385 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210082.jpg 21/10/2015
PA210081.JPG 112384 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210081.jpg 21/10/2015
PA210080.JPG 112383 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210080.jpg 21/10/2015
PA210078.JPG 112382 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210078.jpg 21/10/2015
PA210076.JPG 112381 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210076.jpg 21/10/2015
PA210075.JPG 112380 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210075.jpg 21/10/2015
PA210074.JPG 112379 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210074.jpg 21/10/2015
PA210073.JPG 112378 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210073.jpg 21/10/2015
PA210072.JPG 112377 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210072.jpg 21/10/2015
PA210071.JPG 112376 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/21377/foto/pa210071.jpg 21/10/2015
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com