კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი
სახელწოდება სარეგისტრაციო ნომერი ტიპი დოკუმენტი შედგენის თარიღი
02.42.pdf 380218 სტატუსის მინიჭების ბრძანება http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/17874/statusis miniwebis brzaneba/02.42.pdf 03/07/2020
12. shromis kulturis saxli.doc 380217 სააღრიცხვო ბარათი http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/17874/saarricxvo barati/12. shromis kulturis saxli.doc
სამების ეკლესია 380216 ფოტო http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/8629/foto/სამების ეკლესია.jpg 04/07/2020
02.42.pdf 380215 სტატუსის მინიჭების ბრძანება http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/8629/statusis miniwebis brzaneba/02.42.pdf 03/07/2020
15. II-tolas-samebis-eklesia.doc 380214 სააღრიცხვო ბარათი http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/8629/saarricxvo barati/15. ii-tolas-samebis-eklesia.doc 30/06/2020
13. xeceras wm. giorgis eklesia .doc 380213 სააღრიცხვო ბარათი http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/29843/saarricxvo barati/13. xeceras wm. giorgis eklesia .doc
02.42.pdf 380212 სტატუსის მინიჭების ბრძანება http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/29843/statusis miniwebis brzaneba/02.42.pdf 03/07/2020
02.42.pdf 380211 სტატუსის მინიჭების ბრძანება http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/8059/statusis miniwebis brzaneba/02.42.pdf 03/07/2020
02.42.pdf 380210 სტატუსის მინიჭების ბრძანება http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/6859/statusis miniwebis brzaneba/02.42.pdf 03/07/2020
02.42.pdf 380209 სტატუსის მინიჭების ბრძანება http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/8058/statusis miniwebis brzaneba/02.42.pdf 03/07/2020
02.42.pdf 380208 სტატუსის მინიჭების ბრძანება http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/19851/statusis miniwebis brzaneba/02.42.pdf 03/07/2020
02.42.pdf 380207 სტატუსის მინიჭების ბრძანება http://memkvidreoba.gov.ge:90/Files/immovable/9009/statusis miniwebis brzaneba/02.42.pdf 03/07/2020
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com